Home

Welkom bij Touw vzw.

Touw biedt kosteloze psychotherapie aan cliënten 
die het financieel moeilijk hebben.

Aanbod

De cliënten krijgen 10 sessies aangeboden, twee per maand. Touw dringt erop aan dat de cliënt zich zelf telefonisch aanmeldt, eventueel met ondersteuning van een hulpverlener.

Recente berichten

War is not an option

Als psychotherapeut besef ik zeer goed hoe diep de traumatische wonden van angst, terreur en verlies van een thuis, kunnen gaan. Enige heling kan jaren duren, als ze al helen. De gevolgen kennen geen einde. Daarom wil ik het onderstaande ondertekenen. Deze oproep werd geschreven door Bruno Van den Bosch. It is a statement to…

Oproep

Heb je tijd en zin om TOUW vzw nog intensiever te ondersteunen? Beschik je over andere kwaliteiten, los van je therapeut-zijn, en wil je deze inzetten? Doen! We rekenen op jou! Al onze vrijwilligers maken deel uit van de hele Touworganisatie, uiteraard ook de nieuwkomers. Ze kunnen rekenen op de nodige ondersteuning. Laat van je…

Touw

Eén van onze cliënten schreef tijdens haar laatste sessie een ervaringericht gedicht. TOUW vzw publiceert dit met alle plezier op haar website. Touw Een touw heb je in alle soorten: geweven, gevlochten of in de war. Het maakt niet uit hoe lang of hoe kort. Hoe ga je ermee om, dat is wat het wordt.…

Aanbod

De cliënten krijgen 10 sessies aangeboden, twee per maand. Touw dringt erop aan dat de cliënt zich zelf per mail of telefonisch aanmeldt, eventueel met ondersteuning van een hulpverlener. Uitzonderlijk kunnen er 1 of 2 sessies aan toegevoegd worden.

Wil je je aanmelden? 

Mail dan naar touw.aanmelden@gmail.com of telefoneer naar 0469 19 51 77

  • Je volledige naam…
  • Je klacht…
  • Je hulpvraag of klacht…
  • Je telefoon of gsm…
  • Wanneer kan je op woensdag komen: voormiddag, namiddag of ‘s avonds

Vermeld:

De uiteindelijke afspraak wordt wel telefonische gedaan.  Achteraf krijg je een mail met alle praktische afspraken.

Iedereen is welkom

Iedere cliënt die wegens lichamelijke, emotionele, mentale of relationele moeilijkheden kort of langdurig vastloopt in zijn of haar leven, is welkom. Natuurlijk gaat Touw ervan uit dat de reguliere hulpverlening op dat ogenblik onbetaalbaar is.

Voorwaarden en afspraken
  • De cliënt heeft te weinig financiële middelen om beroep te doen op de reguliere hulpverlening. Hij hoeft dat niet concreet aan te tonen.
  • De cliënt verwittigt Touw als hij door omstandigheden niet aanwezig kan zijn. De gemiste sessie wordt niet ingehaald.
  • Als de cliënt twee sessies achter elkaar mist, ook als hij zijn afwezigheid heeft gemeld, verliest hij zijn plekje bij Touw. Een uitzondering is een ziekenhuisopname.
  • De cliënt ondertekent een samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden de afspraken nog nauwgezetter geformuleerd.

Steun in coronatijd volg deze link

Wil je graag een afspraak….