Over Touw

Schenk jezelf de kracht van een touw

Een touw wordt gemaakt door dunne draden te vlechten of door vezels of strengen om elkaar heen te draaien. Hoe meer vezels of strengen er gebruikt worden, hoe sterker het touw. Het gebeurt dat de vezels of de strengen inwendig breken. Dan verliest het touw aan kracht. Het wordt kwetsbaar en breekbaar.

Psychotherapie kan helpen om de beschadigde vezels in jezelf te herstellen om vervolgens de strengen opnieuw om elkaar heen te draaien. Je krijgt terug kracht waardoor je sterker in het leven zal staan.

10 gesprekken

Enkel degenen waarbij de financiële draagkracht te klein is, kunnen bij ‘TOUW’ terecht. Je hoeft dit niet te bewijzen. Je woord volstaat. Er worden je 10 individuele gesprekken aangeboden.

Soms kan het nodig zijn om ook je partner of kinderen bij de therapie te betrekken. Jij beslist dat in overleg met je therapeut. Na afloop van de therapie word je eventueel naar een andere organisatie doorverwezen.

Al je moeilijkheden zullen na 10 sessies misschien niet zijn opgelost. Maar je herwint je energie waardoor je weer constructief met de problemen kan omgaan.

Psychotherapeuten

De therapeuten bij TOUW bieden gedurende 1 jaar of langer hun diensten aan. Ze doen dit op vrijwillige basis, onbetaald dus maar wel met veel bezieling en grote deskundigheid,

Als uw hart gewond is raak het dan niet aan, evenmin als een ontstoken oog.

Voor het lijden van de ziel 
zijn er maar twee geneesmiddelen, hoop en geduld. (Pythagoras)
Waarom Touw?

Soms vallen cliënten met beperkte financiële middelen uit de boot. Touw biedt hen kosteloze, laagdrempelige en kwaliteitsvolle psychotherapie aan.

Niet alles oplossen

Touw is realistisch in haar opzet. Niet alle moeilijkheden van de cliënt zullen na afloop van de therapie zijn opgelost.

Psychotherapeuten

De therapeuten bij TOUW bieden gedurende 1 jaar of langer hun diensten aan. Ze doen dit op vrijwillige basis, onbetaald dus maar wel met veel bezieling en grote deskundigheid,

Afspraken

De organisatie van Touw staat of valt met duidelijke afspraken.

  • De cliënt meldt zich zelf telefonisch aan.
  • Een eventuele afwezigheid wordt op voorhand gemeld.
  • Als de cliënt afwezig is zonder verwittiging, kan hij niet langer genieten van de psychotherapie.
  • Ook als de cliënt zich afmeldt, wordt er aan het aanbod geen nieuwe sessie toegevoegd.
  • Als de cliënt twee opeenvolgende sessie mist, wordt de psychotherapie beëindigd.
  • Je kan enkel op woensdag contact opnemen met Touw, vanaf 9.30 u tot 16.00 u.%d bloggers liken dit: