Therapeut bij Touw

Therapeuten

De meeste therapeuten zijn afgestudeerd en hebben een vierjarige opleiding gevolgd. Sommigen studeren nog aan de Educatieve Academie en hebben het statuut van ‘stageair-therapeut’. Ze worden begeleid door hun supervisor.

Voel jij je geroepen?

De nood aan psychotherapie aan cliënten die dit niet of amper kunnen betalen, is groot. Voel jij je geroepen om Touw als therapeut te ondersteunen en op die manier een stuk sociaal egagement op te nemen? Doen dan!


Touw zal je dankbaar zijn als je gedurende één jaar je diensten 
als therapeut aanbiedt.

Ik vind de zin van het leven dat je groeit 
van ik naar wij.

Paul van Vliet

Vrijwilliger

Als je bereid bent om als therapeut bij Touw aan de slag te gaan, dan onderteken je een vrijwilligerscontract voor minstens één jaar. Dat houdt in dat je twee keer per maand aanwezig bent en één of meer cliënten begeleidt.

Focus

De focus van de therapeutische aanpak bij Touw ligt op het psychologisch aansterken van de cliënt, het vergroten van hun draagkracht, en niet zo zeer op het oplossen van hun problemen. Natuurlijk mooi meegenomen als dit kan.

Supervisie

De afgestudeerde therapeuten kunnen terecht bij erkende supervisoren.. De supervisie bij Touw is gratis.

Vorming

De Educatieve Academie biedt je een aantal korte opleidingen aan die je aan verminderd tarief kan volgen.


Laten we samen Touw sterker maken.


%d bloggers liken dit: