Missie en Visie

De psychotherapie die ‘Touw’ aanbiedt is bedoeld voor diegene waarvoor de financiële drempel om begeleiding te krijgen te groot is. Verschillende mensen vallen op dit moment wegens hun sociale status of hun beperkte inkomens uit de boot. Wij zien het als onze taak om voor (hoe beperkt ook) deze doelgroep een nieuw interactievlak te creëren waarbij het opbouwen van levenskracht, het stimuleren van groei en ontwikkeling en het terug zoeken naar maatschappelijke integratie de belangrijkste doelstellingen zijn.

‘Door stukjes touw samen te brengen krijgt men een sterke koord’.

In de interactie kunnen de touwtjes weer aan elkaar worden geknoopt. De therapeutische begeleiding draagt in zich de mogelijkheid om het draagvlak van de cliënt te versterken. Hier door is er soms voorzichtige verwerking mogelijk van opgelopen psychische kwetsuren en het ontwaken van het verlangen om zich als mens te ontwikkelen

Niets is gratis

Kracht, ontwikkeling en groei zijn niet alleen belangrijk voor het individu maar ook voor een samenleving die vastloopt in financiële en emotionele bezuiniging. Wij willen dan ook de cliënt het recht geven om wat hij ontvangt, door de therapeutische begeleiding, om te zetten naar een eigen gekozen vorm van maatschappelijk herstel.

Hoe dikker het touw hoe sterker de draagkracht.

Verschillende touwen houden het zeil in de wind.

‘Touw’ is een stap naar multidisciplinair herstel. Hierbij gebruiken we een aantal de sleutelwoorden

  • Recht: Ieder individu/systeem heeft recht op groei (ontwikkeling), heling en bestaan.
  • Respect: Ieder individu/ systeem verdient respect voor wie hij is.
  • Herstel: Ieder individu/systeem heeft de ruimte nodig om zijn verhaal te kunnen plaatsen binnen een relationele en maatschappelijke ethiek.

    Touw wil dan ook mede de touwtrekker worden om een samenwerkingsverband te zoeken tussen de verschillende disciplinaire organisaties. Denken we maar aan onderwijs, rechtssystemen, gezondheidszorg en werkomgeving.

Missie

Het individueel en systemisch verlangen versterken, ontplooien en verbinden als antwoord op de huidige roep naar maatschappelijk herstel.

Touw

Kracht

Groei

Integratie


Laten we samen wat bouwen.


%d bloggers liken dit: